Energetische healing

Ik geloof dat er meer is dan we kunnen zien.

Voor sommige mensen is healing de normaalste zaak van de wereld. Anderen vinden het maar spooky en zweverig en vooral kwakzalverij.
Deze tekst is bedoeld voor de mensen die ergens tussen deze uitersten zitten en die nieuwsgierig zijn naar wat het is.

Er zijn culturen waar dit heel gewoon is. In onze westerse cultuur is het dat niet, allesbehalve zelfs. Ik word er ooit raar voor aangekeken. En ook al is dit onderwerp zo onbegrijpelijk, onverklaarbaar en onvatbaar, toch heb ik zowel bij mezelf als bij cliënten ervaren dat er wel degelijk iets gebeurt. En even terzijde: dit staat los van welke godsdienst dan ook.

Vanwaar komt het aanbod van healing in mijn praktijk?
Ik heb dit eigenlijk maar heel toevallig vastgesteld: een massage sluit ik doorgaans af door mijn handen zachtjes op het hoofd van de cliënt te houden, omdat dit een heel rustgevend en ontspannend gevoel geeft. Al van in het begin stelde ik vast dat bij een aantal cliënten, op dat eigenste moment tranen begonnen te vloeien. Zij werden blijkbaar “geraakt“…
Wat was dit? Van waar kwam dit? Wat moest ik er mee?

Meer en meer cliënten vertelden me achteraf van hun bijzondere ervaring, want sommigen voelden pas iets nadat ze terug buiten waren, bv. dat er tranen opkwamen hier op de oprit of tijdens het naar huis rijden. Nog anderen waren pas de dagen achteraf emotioneel. Maar telkens waren het tranen die niet tegen te houden waren.

Komt dit door op ’t einde mijn handen te houden? Komt het door de massage? Of misschien door de drukpunten, de cupping of andere technieken? Tot op de dag van vandaag ken ik nog steeds het antwoord niet, maar zeker is dat er tijdens de behandelingen iets gebeurt, op dieperliggend niveau, dat iets losmaakt bij mensen.

Via boeken, lezingen en cursussen ben ik me verder gaan verdiepen in deze materie. Momenteel doe ik nog steeds dit afsluitritueel, zo zal ik het maar noemen, waarbij ik zelf in meditatie ga.
Ik kan me voorstellen dat dit heel creepy kan overkomen. Zelf vind ik het echter niet creepy, doch wel “bijzonder”.

Welke effecten van healing hebben cliënten hier al ervaren?
Healing gebeurt steeds op emotioneel niveau. Als een blokkade loskomt kan zich dit bv. uiten onder de vorm van wenen. Wenen is loslaten, en loslaten werkt bevrijdend. Er hoeven echter niet altijd tranen aan te pas te komen: sommige cliënten ervaren de healing alsof er een zware last van hen afvalt. Sommigen ervaren innerlijke rust, sommigen krijgen inzicht in bepaalde vragen of problemen waar ze al jaren mee worstelen, bv. welke richting ze moeten inslaan. Anderen krijgen daadkracht om actie te ondernemen in zaken waar ze nooit eerder de moed voor gehad hebben, nog anderen krijgen de kracht om moeilijke beslissingen te nemen die ze daarvoor niet durfden te nemen.
Door deze inzichten, daadkracht, acties of innerlijke rust gaan mensen zich beter in hun vel voelen. Ze komen weer in hun kracht, ze krijgen weer levensenergie en moed om door te gaan.
Vermits emotionele blokkades, stress of trauma’s de oorzaak kunnen zijn van fysieke klachten, gebeurt het ooit dat deze fysieke klachten zoals bv. hoofd- of buikpijn mee verdwijnen.

Het komt echter ook voor dat er niet direct iets zichtbaars of voelbaars gebeurt. En ja, dat is eerlijkgezegd ooit frustrerend zowel voor de cliënt als voor mezelf, omdat we als mens toch bepaalde verwachtingen hebben. Toch geloof ik dat er ALTIJD iets gebeurt, op dieperliggend niveau. Sommige mensen stellen pas na een tijdje vast dat bepaalde van hun gewoontes of gedragingen veranderd zijn.

Voor alle duidelijkheid wil ik toch vermelden dat hetgeen geheald wordt, buiten mij ligt. Ik zie mezelf enkel als een instrument van het universum om anderen hierin te begeleiden. Ik geloof er in dat er precies gebeurt wat er op dat moment moet gebeuren bij die bepaalde persoon.

Door met dit onderwerp naar buiten te treden besef ik maar al te goed dat ik mij kwetsbaar opstel, in een wereld waar de meesten alleen maar geloven in hetgeen wetenschappelijk bewezen is. Ook ik word niet graag uitgelachen. Toch vind ik het belangrijker om mijn ego aan de kant te schuiven met als doel: mensen te bereiken die op zoek zijn naar verandering in hun leven.